ในหลวงรัชกาลที่ 9

กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ ยูเนสโก ยกย่อง ‘ในหลวง ร.9’

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มอบหมายให้นายอรรถพล สังขวาสี รักษาราชการแทนปลัด ศธ. ไปจัดทำข้อมูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเสนอให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศยกย่องเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของโลก เนื่องจากพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทย และในวันที่ 5 ธันวาคม 2570 จะเป็น วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

ด้านนายอรรถพลกล่าวว่า เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ตามที่ประเทศไทยได้เสนอ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

นายอรรถพล สังขวาสี

โดยคาดว่าภายในต้นปี 2566 จะทำการเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และในปีถัดไป ศธ.​จะเสนอพระนาม ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลทรงคุณค่าของโลก

เนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ทั้งยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ดินถึงฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การแก้ปัญหาเรื่องดินในการทำการเกษตร และโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ น.ส.ตรีนุช เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ ครม.เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสนอพระนามในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าของโลก และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอข้อมูลและเหตุผลในการเสนอชื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลทรงคุณค่าของโลกต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ woofyproductions.com

UFA Slot

Releated