นศ.CMUBS สร้างชื่อ คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันจำลองธุรกิจ

นศ.CMUBS สร้างชื่อ คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันจำลองธุรกิจ

นักศึกษา CMUBS ทีม Solve the Problem with Money สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการคว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขันจำลองธุรกิจระดับมหภาค “Thailand Macro Business Simulation Competition 2023”

โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ทั้งทักษะและประสบการณ์ในการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง

ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในการแข่งขันจำนวนมากกว่า 60 ทีม

นศ.CMUBS สร้างชื่อ คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันจำลองธุรกิจ

โดยผลการแข่งขัน ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศ เป็นของทีม No Idea จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fire Blaze จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม No Mayonnaise Please จากมหาวิทยาลัยมหิดล
– รางวัลชมเชย มี 9 รางวัล ได้แก่ ทีม Solve the Problem with Money จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ทีม Lottery และทีม Poyjaimuenpoyjoy จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ทีม Buffalo ทีม Treasure ทีม Chubby ทีม Autowin ทีม Limitless2 และทีม TBNG จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม โดยทีม Solve the Problem with Money สามารถคว้ารางวัลชมเชยกลับมาได้

ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวฐิติพร ชัยวงค์, นาย ณภัทร วงศ์วรเนตร, นายธนากร แสงใส, นายพงศ์ภัค ดวงแก้ว และนายพรภูมิ วิมุกตาคม โดยทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันต่อในเวทีระดับนานาชาติ “International MBS Business Management Competition 2023” ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2566 นี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ woofyproductions.com

แทงบอล

Releated