คณะทำงานปกป้อง ศธภ.และศธจ.

ยื่นหนังสือดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ คงสถานะ ‘ศธภ.-ศธจ.’

ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะปกป้องศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) กว่า 100 คน นำโดย นายณัทชัย ใจเย็น ศธจ.นนทบุรี ในฐานะโฆษกคณะปกป้องศธภ.และศธจ. เดินทางมายื่นหนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมมอบกุหลาบให้กำลังใจ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.​โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดศธ.ในฐานะโฆษก ศธ. เป็นผู้รับเรื่องแทน

นายณัทชัย กล่าวว่า คณะทำงานปกป้อง ศธภ.และศธจ. มาให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการศธ. ในการผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ให้เสร็จโดยเร็ว เพราะมองว่าพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เป็นกฎหมายที่จะทำให้การศึกษาของชาติมีระบบและพัฒนาขึ้นไป ในส่วนของ ศธภ. และศธจ.ได้หารือร่วมกันว่าจะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร

ในส่วนที่คณะกรรมการธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … พิจารณาลงมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีคำสั่งคสช.ที่ 19/2560 เรื่องปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ด้วยนั้น พวกตนทราบข่าวและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ตนมั่นใจว่า ศธภ.และศธจ. สามารถจัดการศึกษาภายในจังหวัดให้เป็นเอกภาพและช่วยบูรณาการการศึกษาภายในจังหวัดได้อย่างดี

“คณะปกป้องศธภ.และศธจ.​มีข้อเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ดังนี้ 1.อยากให้ผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว 2.บทบาทหน้าที่ของ ศธภ.และศธจ.ที่ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ศธภ.ที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากส่วนกลางสู่ภาคและจังหวัด ที่ผ่านมามีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้หน่วยงานในระดับพื้นที่สนองนโยบายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านการศึกษาระดับภาคและจังหวัดไปยังส่วนกลาง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดหรือทบทวนทิศทางการดำเนินงานตามนโยบาย” นายณัทชัย กล่าว

คณะทำงานปกป้อง ศธภ.และศธจ. มาให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการศธ.

นายณัทชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนของ ศธจ. เป็นหน่วยงายที่มีความสำคัญ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของ ศธ. แบบเดิมในส่วนภูมิภาค จากการศึกษาในระดับพื้นที่ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งในเชิ่งการดำเนินงานและบริหารจัดการ เนื่องจากจังหวัดหนึ่งมีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด ศธ.จำนวนมาก ศธจ.เป็นหน่วยงานที่จะบูรณาการประสานขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษากับทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้นหากมีการยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 จะส่งผลกระทบทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันต้องหยุดชะงักลง ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้คณะปกป้อง ศธภ.และศจ. จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และเดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายตวง อันธะไชย ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่รัฐสภาต่อไป

ด้านนายวีระ กล่าวว่า ตนจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.​พิจารณาต่อไป ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลทาง ศธภ.และ ศธจ.อยากให้ศธ.ผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้เสร็จโดยเร็ว แต่มีข้อท้วงติงอยู่บ้างคือ กมธ.วิสามัญฯ ควรจะเร่งพิจารณา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้เสร็จก่อน

ส่วนโครงสร้างของ ศธ.นั้น ควรไปกำหนดในกฎหมายฉบับอื่นๆ เช่น พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เพราะหากพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงนี้ อาจจะเกิดความขัดแย้ง และจะทำให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สะดุดได้

“มองว่าการยุบหรือไม่ยุบ ศธภ.และศธจ. ควรจะกำหนดพ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผมคิดว่า ศธภ.และศธจ.ยังมีความจำเป็นอยู่ เพราะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการงานหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัดมาทำงานร่วมกัน และตั้งแต่มี ศธจ.ทำให้การทำงานระดับจังหวัดราบรื่นขึ้น” นายวีระ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ woofyproductions.com

Releated